/* $(function() { if ($.browser.msie && $.browser.version.substr(0,1)<7) { $('li').has('ul').mouseover(function() { $(this).children('ul').css('visibility','visible'); }).mouseout(function() { $(this).children('ul').css('visibility','hidden'); }) } }); $("#slideshow > div:gt(0)").hide(); setInterval(function() { $('#slideshow > div:first') .fadeOut(500) .next() .fadeIn(500) .end() .appendTo('#slideshow'); }, 3000); /* RETRO GAMES - STOCKHOLM 2015

SPONSORER:UTSTÄLLNING ENKÖPINGS MUSEUM 2005

Vart tillfrågad om jag kunde bidra med saker till en utställning de hade under 2005, kan inte minnas vilka datum den var aktiv. Dock fick jag ett antal fina blider att förvalta som tack för mitt medverkande.SAMARBETSPARTNERS: